Customer Experience in …

customer experience in de zorg

Zorg

28 september | 08.30 tot 11.30 uur

Customer experience in publieke secotor

Publieke Sector

28 september | 13.00 tot 16.00 uur

Customer Experience in de retail

Retail

29 september | 08.30 tot 11.30 uur

customer experience in finance

Finance

29 september | 13.00 tot 16.00 uur

customer experience event

Universeel

30 september |08.30 tot 11.30 uur

customer experience event

Business to Business

30 september | 13.00 tot 16.00 uur