Betere klantbeleving in de publieke sector door citizen engagement

 

Citizen Engagement is van groot belang in de publieke dienstverlening. Tijdens deze sessie van de CX estafette leer je meer over hoe je communicatie en interactie met burgers naar een hoger niveau kunt brengen. Betere interactie met burgers leidt tot prettigere samenwerking en hogere betrokkenheid.

Professionals uit de publieke sector laten je aan de hand van voorbeelden zien hoe en waarom je met het betrekken van burgers de openbare dienstverlening kunt verbeteren. We laten zien hoe je met innovatieve technologische oplossingen zoals kunstmatige intelligentie, selfservice en social media, zowel de dienstverlening als citizen engagement naar een hoger plan tilt.

 

Mogelijk gemaakt door onze kennispartner

businessbase
09.30 - 09.40 uur

Jasper-klapwijk
Jasper Klapwijk
Ondernemer/ adviseur bij Kantelingen

De woningmarkt in Achterveld loopt vast. Doordat starters geen woningen meer kunnen vinden in het dorp, vertrekken starters naar de stad. Hun ouders blijven achter in dure, grote eengezinswoningen, en hebben minder ondersteuning van hun kinderen als ze ouder worden.

Jongeren die aangewezen zijn op zorg en ondersteuning moeten naar de stad voor dagbesteding en kunnen niet in het dorp blijven wonen door gebrek aan begeleiding. De gemeenschap zoekt daarom ruimte voor starters en gezinnen in het dorp. DAVA, de dorpscoöperatie, daagt de gemeente uit namens de dorpsgemeenschap om een woonzorgvisie te ontwikkelen.

In twee ronden doen de bewoners zelfonderzoek: ze ontwikkelen een vragenlijst en gaan zelf langs de deuren. Het onderzoeksresultaat: er is ruimte voor een kleinschalig wooninitiatief in Achterveld, en bewoners gaan er zelf mee aan de slag.

Marten Dijkstra
Business Development Manager BusinessBase

Citizen Engagement oftewel burgerbetrokkenheid vormt de kern van democratie. Het heeft dan ook alles te maken met de interactie met de overheid. In deze presentatie nemen we de luisteraar/kijker mee in de parallellen tussen commerciële en overheidsorganisaties. Waarbij lessons learned uit de commerciële wereld worden gedeeld over community building en customer engagement om deze vervolgens te vertalen naar overheidsorganisaties met als doel, de bereidheid om te participeren verhogen bij inwoners, bedrijven en verenigingen.

10.40 - 10.55 uur

Even tijd om je e-mail te checken of voor een korte yoga/meditatiesessie

arjen-jansen
Arjen Jansen
Business Consultant bij Businessbase

Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken bij- en vergroten van de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid. Maar ook om het nemen van initiatieven, het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners door burgerinitiatieven te faciliteren.

Maar hoe hou je overzicht in al die verschillende initiatieven, projecten en communicatie? Hoe weet je wie waarmee bezig is en welke afspraken gemaakt zijn? Hoe borg je dat zaken de juiste prioriteit krijgen? Met enkele sprekende voorbeelden maakt Arjen inzichtelijk hoe dit ook kan. En het zou zo maar kunnen dat je organisatie de technologie al in huis heeft.

Maaike-Vallenduuk
Maaike Vallenduuk
Strategisch adviseur communicatie aardgasvrij bij Gemeente Amsterdam

Als strategisch adviseur communicatie van Gemeente Amsterdam kreeg Maaike de opdracht de nationale aardgasvrij-opdracht namens de Gemeente Amsterdam goed en helder over te brengen aan de Amsterdammers. Geen vrijblijvend onderwerp, dit raakt de burger echt achter de voordeur en vraagt om maatschappelijk draagvlak. Daarbij, Amsterdammers laten zich niet zomaar wat vertellen. En hoe maak je deze doelstellingen van iedereen wanneer er maar weinig mensen bereid zijn hier iets voor op te geven? En dat is dan ook wat er gebeurt. Het nimby (Not In My Back Yard)-effect kun je alleen bijsturen in plaats van voorkomen door participatie mogelijk te maken, Citizen Engagement. Maaike vertelt ons zij deze opdracht heeft opgepakt, nog steeds uitvoert en bijstuurt. Door o.a. gebruik te maken van gedragskundige inzichten weten Maaike en haar team de vragen en ambities voor Amsterdammers zo te stellen dat zij ze niet verder tegen zich in het harnas jagen.

Rob-Beltman
Rob Beltman
Customer Engagement & Customer Excellence Expert

In de laatste 15 minuten krijg je de kans om vragen te stellen aan deze doorgewinterde Customer Experience experts. Een unieke mogelijkheid om hele specifieke vragen te stellen over de uitdagingen waar je nu mee worstelt.