Hoe zichtbaar is de klant in jouw organisatie?

Jan van der spoel

80% van de medewerkers in een organisatie werkt voor de baas en niet voor de klant.
Doelgroepen, segmentatie, hyperpersonalisatie. Het zijn allemaal mooie begrippen maar zolang je organisatie niet weet wie de klant is, laat staan hem begrijpt, heeft het weinig waarde.

Steven Jobs zei het al: “Start with the Customer Experience and work your way back”. Klantbehoeften veranderen in rap tempo, vaak niet eens vanuit de klant zelf maar bijvoorbeeld ook vanuit een ander serviceniveau van een concurrent. Hypes en trends volgen elkaar in snel tempo op. Als je je klant goed begrijpt weet je precies waar je wel of niet op moet inspelen.

In deze sessie krijg je praktische handvatten om je klant beter te begrijpen. Er komen recente klantcases aan bod en we gaan in op de volgende vragen:

  • Welke klanten passen het best bij jouw organisatie en hoe maak je die keuze?
  • Hoe maak je een effectieve persona?
  • Wat is het verschil tussen een doelgroep of een persona? (Een functiebeschrijving is geen persona)
  • Hoe lang gaat een persona mee?
  • Hoe kun je Personas gebruiken om klantbegrip in je organisatie te vergroten?

Parallelsessie 2
Locatie: Podium 9 Tijd: 11:25 - 12:00 jan van der spoel Jan van der Spoel