Van handel naar service

ms schippers

Maikel Taks belicht hoe MS Schippers de ommezwaai heeft gemaakt van een sales georiënteerde organisatie naar een service verlenende organisatie. Hij vertelt hoe het begon met het idee, hoe de directie overtuigd is en welke beslissingsmomenten er waren. Ook laat hij zien hoe de ideeën uitgevoerd zijn.

Zo gaat hij in op de inrichting van het klant “zenuwcentrum” waarin afdelingsoverstijgend voor klanten gewerkt wordt met als motto: “alles voor een glimlach”. In zijn presentatie bespreekt Maikel zijn lessons learned op thema’s als: gedragsverandering binnen de eigen organisatie, keuzes op het gebied van IT en de aansluiting van de juiste implementatiepartner om dit goed live te laten gaan.

Parallelsessie 1
Locatie: Podium 6 Tijd: 10:20 - 11:05 maikel taks Maikel Taks